/ 1 نظر / 36 بازدید
کسی که تاهفتاد پشتش همش اهل دشتی استان بوشهر هستن

باسلام وعرض خسته نباشد خدمت شما میشناسیم علی محمدزارعیان مطلق هستم از... لطفا نظرم تایید کن تاهمه بدونن ماتاهفتاد پشتمون همش از همین استان بودیم باتشکر راااستی محمدرضا پرسی مانمیکنی ها. تاییدهم نکردی اشکال نداره